Průběh sčítání

Sčítání 2021 začíná o půlnoci z 26. na 27. 3. 2021. Do 11. 5. 2021 má každý možnost sečíst se jednoduše a bezpečně online prostřednictvím elektronického sčítacího formuláře. Ten je zveřejněn zde na stránce nebo v mobilní aplikaci. Kdo se nesečte online, má zákonnou povinnost od 17. 4. do 11. 5. 2021 vyplnit a odevzdat listinný sčítací formulář. První výsledky Sčítání 2021 budou všem bezplatně k dispozici na přelomu let 2021 a 2022.

Průběh sčítání
Aktivita obyvatel obcí ve sčítáníTabulka - Počet sečtených obsah
Níže uvedená tabulka ukazuje aktivitu obyvatel jednotlivých obcí ve Sčítání 2021, vyjádřenou počtem odeslaných formulářů na 100 bytů v dané obci. Vzhledem k tomu, že jedna domácnost (byt) může odeslat i několik formulářů (především elektronických nebo vyplnit elektronický i listinný zároveň), údaje v tabulce neukazují přesný podíl sečtených domácností v obci. Obce se zaměřením na turistický ruch, s významným podílem krátkodobě pronajímaných bytů či chatové oblasti mohou vykazovat nižší hodnoty ukazatele, a to kvůli vyššímu počtu neobydlených bytů. Nemusí to však znamenat slabší zájem o sčítání u obyvatel, kteří v těchto obcích žijí.
Počet osob sečtených online a prostřednictvím listinného formuláře bude znám až při zpracování všech došlých formulářů po konci jejich sběru.
Provozní data v tabulce ukazují stav k předchozímu dni, aktualizována jsou denně.

 

Obec Obec s rozšířenou působností Kraj Počet obyvatel k 1.1.2020 Počet formulářů na 100 bytů
Online Listinné Celkem
 

 

Aktivita obyvatel jednotlivých krajů v online sčítáníMapa - Počet sečtených obsah
Mapa
  • Po najetí kurzoru se zobrazí údaj za dané území
  • Kliknutím do legendy se odpovídající data skryjí / zobrazí

 

Údaje v kartogramu nepředstavují podíl sečtených bytů v ČR a v krajích, protože za jeden byt může být odeslán více než jeden elektronický sčítací formulář.
Data v kartogramu se vztahují k půlnoci aktuálního dne, aktualizována budou každý den do 9:30.  

Online sečtenost ve správních obvodech ORP a v obcích ČR Mapa - Online sečtenost SO ORP a obce obsah

Průběh sčítání

 Online a listinné sčítání
17. 4. - 11. 5. 2021
Zpracování výsledků
od 12. 5. - 2021 - 31. 12. 2021
Zveřejnění výsledků
od 2022
 Online a listinné sčítání
Zpracování výsledků
Zveřejnění výsledků