Ke stažení

Na této stránce nabízíme volně k dispozici různé materiály o Sčítání 2021 pro veřejnost, samosprávu i média. Najdete zde základní právní normy, podklady pro média (včetně ilustračních fotografií), vyplněné vzory listinných formulářů, seznamy kontaktních míst v krajích a mnoho dalšího.
Ke stažení

Legislativa

Zákon o Sčítání 2021 (HTML PDF, 319 kB)

Vyhláška č. 490/2020 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 332/2020 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 a o změně zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů (PDF, 14 MB)

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 490/2020 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 332/2020 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 a o změně zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů (PDF, 93,6 kB)

Oznámení o prodloužení lhůt v rámci SLDB 2021 (PDF, 342 kB)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 763/2008 ze dne 9. července 2008 o sčítání lidu (PDF, 98,5 kB)

Nařízení Komise (EU) 2017/543, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 763/2008 o sčítání lidu, domů a bytů, pokud jde o technické specifikace témat a jejich rozdělení (PDF, 608 kB)

Nařízení Komise (EU) 2017/712, kterým se zavádí referenční rok a program statistických údajů a metadat pro sčítání, domů a bytů stanovený nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 763/2008 (PDF, 356 kB)

Nařízení Komise (EU) 2017/881 ze dne 23. května 2017, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 763/2008 o sčítání lidu, domů a bytů, pokud jde o způsob zpracování a strukturu zpráv o kvalitě a technický formát pro předávání údajů, a kterým se mění nařízení (EU) č. 1151/2010 (PDF, 351 kB)

Prováděcí nařízení Komise (EU) ze dne 2018/1799 ze dne 21. listopadu 2018 o zavedení přechodné přímé statistické akce pro šíření vybraných témat Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 geokódovaných v souřadnicové síti s buňkou o ploše 1 km² (PDF, 410 kB)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 223/2009 ze dne 11. března 2009 o evropské statistice a zrušení nařízení (ES, Euratom) č. 1101/2008 o předávání údajů, na které se vztahuje statistická důvěrnost, Statistickému úřadu Evropských společenství, nařízení Rady (ES) č. 322/97 o statistice Společenství a rozhodnutí Rady 89/382/EHS, Euratom, kterým se zřizuje Výbor pro statistické programy Evropských společenství (PDF, 135 kB)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/759 ze dne 29. dubna 2015, kterým se mění nařízení (ES) č. 223/2009 o evropské statistice (PDF, 356 kB)

Obce

Prezentace z webináře o Sčítání lidu, domů a bytů 2021 pro obecní úřady (PDF, 344 kB)

Oznámení pro starosty (PDF, 122 kB)

Audionahrávka pro obecní rozhlas (mp3, 1,5 MB)

Audionahrávka pro obecní rozhlas (wav, 10,5 MB)

Sčítací balíček pro obce - Praha (PDF, 672 kB)

Seznam kontaktních míst v Praze (PDF, 260 kB)

Sčítací balíček pro obce - Středočeský kraj (PDF, 673 kB)

Seznam kontaktních míst ve Středočeském kraji (PDF, 264 kB)

Sčítací balíček pro obce - Jihočeský kraj (PDF, 673 kB)

Seznam kontaktních míst v Jihočeském kraji (PDF, 243 kB)

Sčítací balíček pro obce - Plzeňský kraj (PDF, 672 kB)

Seznam kontaktních míst v Plzeňském kraji (PDF, 246 kB)

Sčítací balíček pro obce - Karlovarský kraj (PDF, 673 kB)

Seznam kontaktních míst v Karlovarském kraji (PDF, 235 kB)

Sčítací balíček pro obce - Ústecký kraj (PDF, 673 kB)

Seznam kontaktních míst v Ústeckém kraji (PDF, 247 kB)

Sčítací balíček pro obce - Liberecký kraj (PDF, 672 kB)

Seznam kontaktních míst v Libereckém kraji (PDF, 244 kB)

Sčítací balíček pro obce - Královéhradecký kraj (PDF, 673 kB)

Seznam kontaktních míst v Královéhradeckém kraji (PDF, 242 kB)

Sčítací balíček pro obce - Pardubický kraj (PDF, 673 kB)

Seznam kontaktních míst v Pardubickém kraji (PDF, 242 kB)

Sčítací balíček pro obce - Kraj Vysočina (PDF, 673 kB)

Seznam kontaktních míst v Kraji Vysočina (PDF, 236 kB)

Sčítací balíček pro obce - Jihomoravský kraj (PDF, 672 kB)

Seznam kontaktních míst v Jihomoravském kraji (PDF, 247 kB)

Sčítací balíček pro obce - Zlínský kraj (PDF, 672 kB)

Seznam kontaktních míst ve Zlínském kraji (PDF, 237 kB)

Sčítací balíček pro obce - Olomoucký kraj (PDF, 672 kB)

Seznam kontaktních míst v Olomouckém kraji (PDF, 238 kB)

Sčítací balíček pro obce - Moravskoslezský kraj (PDF, 674 kB)

Seznam kontaktních míst v Moravskoslezském kraji (PDF, 261 kB)