Đến 11. 5. diễn ra:

Điều tra dân số trực tuyến và trên giấy

Bạn có thể tham gia điều tra dân số bằng việc điền biểu mẫu điện tử hoặc biểu mẫu giấy. Điền online thì rất dễ dàng, nhanh và không cần gặp gỡ tiếp xúc. Biểu mẫu điện tử có cả ở trong các tiếng nước ngoài. Người nào muốn sử dụng biểu mẫu giấy, thì có thể nhận được nó cùng với phong bì của chúng tôi từ ủy viên điều tra dân số hoặc tại các địa điểm liên lạc điều tra dân số. Ủy viên ban điều tra dân số sẽ đến vào ngày được thông báo trước và sẽ đợi bạn ở trước cửa nhà bạn. Khi biểu mẫu điền xong, bạn hãy cho vào phong bì của chúng tôi và gửi ở bưu điện hoặc bỏ vào thùng thư.

Lưu ý quan trọng: Biểu mẫu giấy chỉ có thể điền bằng tiếng Séc. Tuy nhiên bạn sẽ có bản dịch các câu hỏi ở trong bẩy thứ tiếng, nhưng bạn phải điền bằng tiếng Séc. Do đó chúng tôi khuyến cáo nên điền trực tuyến.

Điều tra dân số kết thúc sau
0
5
giờ
Quá trình Điều tra dân số
Đến 26. 3. 2021
Chuẩn bị Điều tra dân số
27. 3. – 11. 5. 2021
Điều tra dân số online
17. 4. – 11. 5. 2021
Điều tra dân số bằng văn bản giấy
Từ 12. 5. 2021
Xử lý các kết quả
Tháng mười hai 2021
Công bố kết quả
Nhiều hơn ở trong tiếng Séctiếng Anh
Cách đăng nhập vào biểu mẫu online

Để đăng nhập hãy sử dụng số của giấy tờ tùy thân hợp lệ do CH Séc cấp (chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc giấy tờ cấp cho người nước ngoài) và ngày tháng năm sinh. Bạn cũng có thể sử dụng danh tính điện tử (eidentita.cz) hoặc hộp thư dữ liệu điện tử cá nhân.

Các giấy tờ cấp cho người nước ngoài bao gồm: thị thực dài hạn, giấy phép cư trú dài hạn, giấy phép cư trú thường trú, thẻ cư trú cho thành viên gia đình của công dân EU, giấy phép cư trú cho người nước ngoài.

Cách đăng nhập vào biểu mẫu online
Bảo vệ dữ liệu

Quyền riêng tư của bạn được đảm bảo an toàn. Ủy ban thống kê Cộng hòa Séc độc quyền quản lý các dữ liệu cá nhân được cung cấp. Những dữ liệu này được xử lý một cách an toàn trên cơ sở và trong phạm vi điều luật về điều tra dân số, phù hợp với luật pháp hiện hành của EU và việc chỉnh sửa pháp lý quốc gia đối với việc bảo vệ và xử lý dữ liệu cá nhân.


Chi tiết cụ thể trong tiếng Séc hoặc tiếng Anh

Bảo vệ dữ liệu