Dži 11. 5. predanašel:

Online the prajtuno zgiňipen

Tumen šaj tumen zginen perdal o elektronicko abo prajtuno formularis. O zgiňipen online hin loko, sigutno the bikontaktno. O elektronicko formularis egzistinel tiž andre cudza čhiba. Ko kamel te chasňarel o prajtuno formularis, chudela les la odphenibnaskera kopertkaha le sčitacone komisaristar abo pre kontaktna thana vaš o zgiňipen. O sčitaco komisaris Tumen dela hiros, kana avela u užarela pre Tumende anglo Tumaro kher. Tumen dena pale o avrikerdo formularis andre kopertka vaš o odpheniben pre pošta abo čhivena o formularis andre poštovno baksica.

Baro arakhiben: O prajtuno formularis Tumen kampel te kerel avri ča andre čechiko čhib. Tumen tiž šaj genen o phučibena - hine prethode andre aver efta čhiba, ale Tumen mušinen te keren avri ča o čechiko formularis. Amen dophenas Tumenge, kaj Tumen tumen te zginen online.

O Zgiňipen agorisaľol pal
2
0
ďives
Sar o Zgiňipen predžal
Dži 26. 3. 2021
Priprava pro Zgiňipen
27. 3. – 11. 5. 2021
O Zgiňipen online
17. 4. – 11. 5. 2021
Ľileskero Zgiňipen
Le ďivesestar 12. 5. 2021
Le rezultatengero avrikeriben
Decembris 2021
Le rezultatengero avridiňipen (publikacija)
Buter andre čechiko the angliciko čhib
Sar pes te prihlašinel andro online formularis

Chasňaren vaš kada o čislos le platnone osobnone dokladoha, so diňa avri e Čechiko republika (občansko preukazis, dromengero pasos abo dokladi dine avri le cudzincenge) the o uľipnaskero datumos.Tumen šaj tiš chasňaren e elektronicko identita (eidentita.cz) abo e datovo schranka le fizickone dženeskeri.

Dokladi dine avri le cudzincenge: phenas baročasoskero vizumos, priačhiben kijo baročasoskero ačhiben, ačhibnaskeri karta vaš o fameľijakero priperibnaskero le občanoskere EU, preukazis vaš o cudzincos pal o priačhiben kijo ačhiben.

Sar pes te prihlašinel andro online formularis
Le datengero arakhiben

Tumaro sukromije hin andro porjadkos. Le dine personalnone udajengero spravcos hin ča o Čechiko statisticko urados, ňiko aver. O urados kerel le udajenca avka, hoj hine zaarahle pro fundamentos the andro rozsahos le zakonoskero pal o zgiňipen, avka sar phenen o platna predpisi la Evropejskona Uňijatar the o narodno legislativno prikeriben, so pes leha arakhen the avrikeren o osobna udaja.


Churďipena andre čechiko the angliciko čhib

Le datengero arakhiben